JavaScript – Kurs

Iteracja obiektu (klucz/wartość – key/value)

Rozpocznijmy z prostym obiektem

var object2convert = {
 key1: 'value 1',
 key2: 'value 2',
 key3: 'value 3'
}

Naszym celem będzie iteracja obiektu po wszystkich kluczach.

Iteracja obiektu po kluczach (EcmaScript 5)

Użyjemy do tej iteracji pętli for … in:

for (var key in object2convert) {
    if (object.hasOwnProperty(key)) {
      user[key] = object[key];
    }
}

Teraz stwórzmy reużywalną funkcję która będzie wykonywała tą operację:

function object2array(object) {
 var array = [];
 
 for (var key in object) {
  if (object.hasOwnProperty(key)) {
   var newObj = {
    key: key,
    value: object[key]
   }
   
   array.push(newObj)
  }
 }
 
 return array;
}

Żeby zrobić test jak to działa stwórzmy obiekt który będziemy chcieli ziterować i podajmy go jako parametr do wykonania uprzednio stworzonej funkcji:

var object2convert = {
 key1: 'value 1',
 key2: 'value 2',
 key3: 'value 3'
}

function object2array(object) {
 var array = [];
 
 for (var key in object) {
  if (object.hasOwnProperty(key)) {
   var newObj = {
    key: key,
    value: object[key]
   }
   
   array.push(newObj)
  }
 }
 
 return array;
}

console.log(object2array(object2convert));

Funckcja zwróci:

[
 {
  key: 'key1',
  value: 'value 1'
 },
 {
  key: 'key2',
  value: 'value 2'
 },
 {
  key: 'key3',
  value: 'value 3'
 }
]

Iteracja obiektu po kluczach (EcmaScript 6)

Użyjmy teraz do naszej funkcji elemnetów EcmaScript 6:

const convert = (object) => Object
               .keys(object)
               .map(id => ({
                key: id,
                value: object[id]
               }))

Teraz przetestujmy nasz kod:

const convert = (object) => Object
               .keys(object)
               .map(id => ({
                key: id,
                value: object[id]
               }));

var object2convert = {
 key1: 'value 1',
 key2: 'value 2',
 key3: 'value 3'
}

console.log(convert(object2convert));

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 replies on “JavaScript – Kurs”

Comments are closed.